woensdag 28 april 2010

Summer time ...

Short & Shirt Post O Alls, schoenen Sperry

Short Polo vintage, shirt Post O Alls, schoenen Sperry

 Short Post O alls, Shirt Gitman Vintage, schoenen Sperry

Short Engineered garments, shirt Gitman Vintage, schoenen Sperry..